Lịch sử các phiên bản của Oracle

 Hiện nay tại Việt Nam, phiên bản CSDL Oracle đang dùng có đủ cả, từ những hệ thống siêu cũ như Oracle 9i, Oracle 10g, đến những phiên bản Oralce 19c, Oracle 20c. Trong các diễn đàn hỗ trợ, hỏi đáp về CSDL tôi vẫn gặp các câu hỏi như:

  • Phiên bản nào có thể sử dụng CSDL dự phòng để chạy báo cáo (bản chất là hỏi tính năng Active Data Guard)
  • Phiên bản của tôi có thể sử dụng được tính năng In-memory Column để cải thiện hiệu năng không
  • Autonomos database là gì, hệ thống của tôi có áp dụng được không

Tôi nghiên cứu, khảo sát lịch sử phá triển các phiên bản của Oracle và tổng hợp lại để những người mới hoặc những bạn đang sử dụng Oracle có thể tham khảo:

Năm Phiên bản Tính năng nổi bật
1979 Oracle v2 First commercially SQL-based RDBMS
1983 Oracle v3 Concurrency control, data distribution, scalability
1984 Oracle v4 Multiversion read consistency
1985 Oracle v5  Client/server computing Support & distributed database systems
1988 Oracle v6 Row-level locking, scalability, online backup and recovery, PL/SQL, Oracle Parallel Server
1992 Oracle 7i PL/SQL stored procedures, Triggers, Shared Cursors, Cost Based Optimizer, Transparent Application Failover
1997 Oracle 8 Recovery Manager, Partitioning, Dataguard, Native internet protocols, Java, Virtual Private Database
2001 Oracle 9i Oracle Real Application Clusters (RAC), Oracle XML DB, Data Mining, Streams, Logical Standby
2003 Oracle 10gR1 Grid infrastructure, Oracle ASM, Flashback Database, Automatic Database Diagnostic Monitor
2005 Oracle 10gR2 Real Application Testing, Database Vault, Online Indexing, Advanced Compression, Transparent Data Encryption
2007 Oracle 11gR1 Active Data Guard, Secure Files, Exadata
2009 Oracle 11gR2 Data Redaction, Hybrid Columnar Compression, Cluster File System, Golden Gate Replication, Database Appliance
2013 Oracle 12cR1 Multitenant architecture, In-Memory Column Store, Native JSON, SQL Pattern Matching, Database Cloud Service
2016 Oracle 12cR2 Native Sharding, Zero Data Loss Recovery Appliance, Exadata Cloud Service, Cloud at Customer
2018 Oracle 18c Autonomous Database, Data Guard Multi-Instance Redo Apply, Polymorphic Table Functions, Active Directory Integration
2019 Oracle 19c Automatic Indexing, Data-guard DML Redirect,Partitioned Hybrid Tables, Real-time Stats + Stats Only Queries
2020 Oracle 20c Non-CDB architecture will be desupported, Native Blockchain tables, Lots of machine learning algorithms

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn giai đoạn Covid-19, chúng tôi tặng bạn Voucher giảm giá 60% dịch vụ kiểm tra sức khỏe cơ sở dữ liệu toàn diện, dịch vụ Database Health Check giúp CSDL của bạn luôn khỏe mạnh!
Chi tiết xem tại đây!

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of