02 phương án cài đặt Oracle Database 18c

Vấn đề liên quan đến các lựa chọn cài đặt Oracle 18c và cách triển khai tương ứng

Câu hỏi:

Câu hỏi vào ngày Chủ Nhật của một bạn gửi cho tôi: Tại phần download Oracle Database 18c software, em thấy có 02 lựa chọn. Vậy em sẽ phải lựa chọn download thế nào và triển khai ra sao?

cài đặt oracle 18c
(cài đặt oracle 18c)

Tôi giải đáp:

Tôi phản hồi với bạn ấy như sau: Khi triển khai chúng ta cần có thói quen đọc tài liệu của hãng, mọi thông tin sẽ có đầy đủ và chuẩn xác. Cụ thể trong trường hợp này như sau:

 1. Nếu bạn lựa chọn download RPM thì tổng quan sẽ như sau:
  1. Sử dụng package download được để cài đặt Oracle Database (có thể sử dụng yum hoặc phương án cài thủ công đều được)
  2. Tạo và cấu hình Oracle database: # /etc/init.d/oracledb_ORCLCDB-18c configure
  3. Thông tin chi tiết:  https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/ladbi/running-rpm-packages-to-install-oracle-database.html#GUID-BB7C11E3-D385-4A2F-9EAF-75F4F0AACF02
 2. Nếu bạn lựa chọn download DB_HOME thì tổng quan như sau:
  1. Tải và giải nến DB_HOME. Trong thư mục này sẽ chứa các file binary cần thiết của Oracle software 18c
  2. Chạy file runInstaller trong DB_HOME bên trên
  3. Thông tin chi tiết: https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/ladbi/running-oracle-universal-installer-to-install-oracle-database.html#GUID-DD4800E9-C651-4B08-A6AC-E5ECCC6512B9

Cài đặt Oracle 18c

Oracle database là gì?

Tác giả: Trần Quốc Huy

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of