Category: Database

Các kiến thức chung về DBA, kiến thức quản trị cơ sở dữ liệu, các lỗi thường gặp trong việc quản trị cơ sở dữ liệu.

Oracle

XỬ LÝ LỖI ORA-27086: unable to lock file – already in use khi DUPLICATE Oracle Database

XỬ LÝ LỖI ORA-27086: unable to lock file – already in use khi DUPLICATE Oracle Database   Một bạn nhờ tôi hỗ trợ vì gặp lỗi trong quá trình thực hiện Duplicate database Oracle 19c sử dụng RMAN 1. Thông tin thực hiện như sau Database nguồn: TALENTCDB (sử dụng kiến trúc Multitenant) Database đích: …

Database, Lỗi thường gặp

Xử lý sự cố spfile bị corrupt khi database đang hoạt động

Sự cố hỏng spfile trong khi database đang hoạt động 1. Mô tả sự cố Một học viên trong lớp Oracle OCP hỏi tôi về sự cố không thể tạo được pfile từ spfile, mã lỗi như sau: SQL> create pfile=’/tmp/pfile1.ora’ from spfile; create pfile=’/tmp/pfile1.ora’ from spfile * ERROR at line 1: ORA-01565: error in …

Oracle

Xử lý sự cố corrupt redo log khi database bị mất điện đột ngột

XỬ LÝ SỰ CỐ CORRUPT REDO LOG SAU KHI DATABASE BỊ MẤT ĐIỆN ĐỘT NGỘT 1. Mô tả trường hợp lỗi Một bạn nhờ tôi trợ giúp khi không thể bật được database. Câu chuyện như sau: Hệ thống bị mất điện đột ngột dẫn đến database cũng bị tắt “bất thình lình” Khi bật …

Oracle

Chia sẻ môi trường LAB chuẩn phục vụ việc nghiên cứu quản trị, phân tích dữ liệu

CHIA SẺ MÔI TRƯỜNG LAB CHUẨN, ĐẦY ĐỦ DỮ LIỆU MẪU Trên con đường học tập thì giai đoạn đầu tiên luôn khó khăn nhất, đa số các chiến sĩ sẽ gục ngã và bỏ cuộc tại đây. Nhằm giúp các bạn dễ dàng nhất trong những giai đoạn mới tiếp cận về quản trị, …

Kinh nghiệm thực tế

Cấu hình tự động bật các tiến trình Oracle Database sau khi Reboot máy chủ

Quy trình cấu hình tự động bật Oracle Database sau khi Reboot máy chủ Linux   Trong quá trình tôi quản trị các hệ thống trọng yếu của ngân hàng, viễn thông, một trong các câu hỏi tôi thường xuyên đặt ra là: “Công việc này có tự động hóa được không ?” Hôm nay …

Kinh nghiệm thực tế

Nắm rõ các bước triển khai Oracle Database 19c trên hệ điều hành Oracle Linux 7 trong vòng 5 phút.

Triển khai Oracle Database 19c trên môi trường Oracle Linux 7.4 siêu chi tiết Để triển khai thành công các bạn sẽ cần trải qua các phần tổng quan sau Phần 1: Lên phương án thiết kế. Phần này các bạn hiểu đơn giản là chúng ta sẽ cần biết kết quả mong muốn cuối …

Lỗi thường gặp

Xử lý lỗi [INS-35178]The Automatic Memory Management Option Is Not Allowed During RunInstaller or Using DBCA If Physical Memory Is Greater Than 4G

1. Mô tả lỗi: Trong quá trình cài đặt Oracle Database với phiên bản từ 12.2 trở lên, khi sử dụng DBCA bạn gặp lỗi: [INS-35178]The Automatic Memory Management Option Is Not Allowed During RunInstaller or Using DBCA If Physical Memory Is Greater Than 4G 2. Phương án xử lý lỗi  Tại đây chúng ta …

Lỗi thường gặp, Oracle

Xử lý lỗi “Unable to check for available memory”

Xử lý lỗi “Unable to check for available memory” khi cài đặt Oracle 19c trên Window   22h30 ngày 28 Tết, một bạn học viên ping lên group nhờ Oracle OCA nhờ tôi hỗ trợ một sự cố khi triển khai Oracle Database 19c trên môi trường Window 64 bit Thông báo lỗi chi tiết: …

Database, Kinh nghiệm thực tế, Oracle

Xác định dữ liệu trùng lặp sử dụng SQL

1. Vấn đề: Làm thế nào để xác định được các bản ghi bị trùng lặp dữ liệu ở trong bảng ? Giả sử bạn có bảng để lưu thông tin khách hàng tên là bảng KHACHHANG với cấu trúc như sau CREATE TABLE KHACHHANG ( DIENTHOAI NUMBER, NAME VARCHAR2(100 BYTE), DIACHI VARCHAR2(100 BYTE), GIOITINH …

Oracle

Danh sách các công cụ dòng lệnh thường được sử dụng trong Oracle

Dưới đây là danh sách các công cụ hay được sử dụng nhất khi bạn làm việc với Oracle Database Công cụ Câu lệnh Mục đích SQL*Plus sqlplus Sử dụng để đăng nhập vào CSDL, tương tác thông qua các lệnh SQL Listener Control lsnrctl Sử dụng để quản trị Listener Data Pump Export expdp …