Category: Lỗi thường gặp

Database, Lỗi thường gặp

Xử lý sự cố spfile bị corrupt khi database đang hoạt động

Sự cố hỏng spfile trong khi database đang hoạt động 1. Mô tả sự cố Một học viên trong lớp Oracle OCP hỏi tôi về sự cố không thể tạo được pfile từ spfile, mã lỗi như sau: SQL> create pfile=’/tmp/pfile1.ora’ from spfile; create pfile=’/tmp/pfile1.ora’ from spfile * ERROR at line 1: ORA-01565: error in …

Lỗi thường gặp

Xử lý lỗi [INS-35178]The Automatic Memory Management Option Is Not Allowed During RunInstaller or Using DBCA If Physical Memory Is Greater Than 4G

1. Mô tả lỗi: Trong quá trình cài đặt Oracle Database với phiên bản từ 12.2 trở lên, khi sử dụng DBCA bạn gặp lỗi: [INS-35178]The Automatic Memory Management Option Is Not Allowed During RunInstaller or Using DBCA If Physical Memory Is Greater Than 4G 2. Phương án xử lý lỗi  Tại đây chúng ta …

Lỗi thường gặp, Oracle

Xử lý lỗi “Unable to check for available memory”

Xử lý lỗi “Unable to check for available memory” khi cài đặt Oracle 19c trên Window   22h30 ngày 28 Tết, một bạn học viên ping lên group nhờ Oracle OCA nhờ tôi hỗ trợ một sự cố khi triển khai Oracle Database 19c trên môi trường Window 64 bit Thông báo lỗi chi tiết: …

Kinh nghiệm thực tế, Lỗi thường gặp

Xử lý lỗi ORA-00257: Archiver error

Xử lý lỗi ORA-00257: Archiver error

Một trong các lỗi kinh điển mà rất nhiều DBA gặp phải đó là sự cố liên quan đến đầy phân vùng chứa archive log: Lỗi ORA-00257: Archiver error. Khi gặp lỗi này ứng dụng của bạn sẽ không thể hoạt động (các câu lệnh DML, DDL đều bị treo), các user không thể kết …

Kinh nghiệm thực tế, Lỗi thường gặp

Xử lý lỗi khi cài đặt Oracle 18c trên Linux 7: ./runInstaller: cannot execute binary file

Xử lý lỗi khi cài đặt Oracle 18c trên Linux 7: ./runInstaller: cannot execute binary file

Một buổi tối trước khi đi ngủ tôi nhận được tin nhắn cần hỗ trợ của một bạn học viên. Học viên của tôi đang thử nghiệm cài đặt Oracle 18c trên môi trường Oracle Linux 7. Trong quá trình cài đặt Oracle software bạn ấy gặp phải lỗi: /runInstaller: line 67:/u01/app/oracle/product/18c/dbhome_1/perl/bin/perl: cannot execute binary …

Kinh nghiệm thực tế, Lỗi thường gặp

Lỗi tnsping đến database local rất lâu.

Bắt bệnh lỗi tnsping đến database local rất lâu Một ngày đẹp trời trong chuỗi ngày đang đứng yên khi Tổ quốc cần, không khí dạo này trong lành đến lạ kỳ. Lúc đó là gần 17h, tôi vừa kết thúc cuộc họp với đối tác, chợt điện thoại hiện tin nhắn “Huy ơi, rảnh …

Lỗi thường gặp

ORA-04031: unable to allocate bytes of shared memory

shared-memory-architecture

Lúc mới vào nghề, tôi hay dựng database trên môi trường test để vọc vạch các tình huống. Khi đó tôi rất hay gặp lỗi ORA-04031 và fix đến quen tay luôn. Nguyên nhân  lỗi ORA-04031: unable to allocate bytes of shared memory  liên quan đến phân vùng SGA trên memory không được cấp phát …

Lỗi thường gặp

ORA-12560: TNS: protocol adapter error

ORA-12560: TNS: protocol adapter error  là một lỗi rất phổ biến khi bạn mới làm việc với Oracle Database Quá nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi ORA-12560: TNS: protocol adapter error này, thông thường nhất là các nguyên nhân sau: 1. Các biến môi trường $ORACLE_HOME và $ORACLE_SID chưa được đặt chính xác. Bạn dùng …

Lỗi thường gặp

CRS-2409:The clock on host is not synchronous with the mean cluster time

CRS-2409:The clock on host is not synchronous with the mean cluster time. No action has been taken as the Cluster Time Synchronization Service is running in observer mode. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho Oracle Database – Nguyên nhân gây ra lỗi là gì? Từ bản Oracle Database 11gR2, Oracle đưa thêm vào Cluster một …

Lỗi thường gặp

ORA-01000: maximum open cursors exceeded

Mỗi câu lệnh SQL được thực hiện sẽ được database cấp phát trên memory 1 vùng riêng. Vùng memory riêng này thuộc vùng Shared Pool hay chi tiết hơn là thuộc vùng library cache. Vùng memory riêng này được gọi là context area hay cursor. Tham số open_cursors quy định số cursor tối đa được …