Category: Đào tạo Oracle

Các khóa học, chương trình đào tạo Oracle được cập nhật thông tin tại đây.

Đào tạo Oracle, Khóa Học

Đào tạo Oracle và SQL tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN

Đào tạo Oracle SQL

Chương trình đào tạo quản trị cơ sở dữ liệu Oracle và ngôn ngữ SQL cơ bản cho các cán bộ tại Tập đoàn Điện Lực Việt Nam. Khóa học áp dụng mô hình đào tạo chuẩn hãng Oracle diễn ra trong 40 tiếng (5 ngày học tập) Hoàn thành khóa học anh chị sẽ …

Đào tạo Oracle

Đào tạo quản trị cơ sở dữ liệu Oracle – Ngân hàng Chính sách xã hội

Đào tạo Oracle database

Chương trình Đào tạo quản trị cơ sở dữ liệu Oracle cho các cán bộ tin học thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với hơn 100 cán bộ đến từ tất cả các tỉnh thành (Mỗi tỉnh thành tối thiểu 1 người tham dự) Xin cảm ơn …