Oracle

Danh sách các công cụ dòng lệnh thường được sử dụng trong Oracle

Dưới đây là danh sách các công cụ hay được sử dụng nhất khi bạn làm việc với Oracle Database

Công cụ Câu lệnh Mục đích
SQL*Plus sqlplus Sử dụng để đăng nhập vào CSDL, tương tác thông qua các lệnh SQL
Listener Control lsnrctl Sử dụng để quản trị Listener
Data Pump Export expdp Sử dụng để export dữ liệu
Data Pump Import impdp Sử dụng để import dữ liệu
Recovery Manager rman Sử dụng để quản trị Recovery
SQL Developer sqldeveloper Công cụ quản trị sử dụng GUI
Net Manager netmgr Sử dụng để quản trị Oracle Net Service
Network Configuration Assistant netca Sử dụng để cấu hình các vấn đề về Oracle Network

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of