Kiểm Tra Cơ Sở Dữ Liệu

Kiểm tra sức khỏe cơ sở dữ liệu định kỳ giúp giảm thời gian xảy ra sự cố và mất dịch vụ. Database Health Check được thiết kế để thực hiện phân tích môi trường cơ sở dữ liệu của bạn về các khía cạnh sẵn có, hiệu suất, ổn định, sức mạnh và bảo mật. Chúng tôi sử dụng  dữ liệu mà bạn cung cấp để xây dựng một báo cáo toàn diện, hoàn chỉnh với các khuyến nghị được thiết kế riêng.

Kiểm tra sức khỏe máy chủ SQL

 • Phân tích kiến ​​trúc tệp, I / O, bộ nhớ và hiệu suất CPU của bạn
 • Phân tích tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và thực hiện kiểm tra tính nhất quán
 • Kiểm tra chiến lược sao lưu và phục hồi
 • Phân tích nhiệm vụ bảo trì cơ sở dữ liệu và hiệu suất của chúng
 • Bộ đếm và cấu hình hiệu năng hệ điều hành
 • Hiệu năng truy vấn và bảo trì chỉ mục
 • Yêu cầu và cấu hình sẵn có cao
 • Cấu hình bảo mật và kiểm toán
 • Chiến lược phục hồi

Kiểm Tra Sức Khỏe Cơ SỞ Dữ Liệu Oracle

 • Phân tích các tham số và cấu hình của Oracle
 • Phân tích cấu hình không gian bảng, sử dụng và không gian trống
 • Kiểm tra lại các tệp nhật ký, kích thước, chuyển đổi nhật ký và hiệu suất
 • Kiểm tra hoàn tác cấu hình không gian bảng
 • Phân tích kiến ​​trúc tệp, I / O, bộ nhớ và hiệu suất CPU
 • Kiểm tra các báo cáo ASH, ADDM và AWR để thực hiện
 • Kiểm tra chiến lược sao lưu và phục hồi
 • Kiểm tra cấu hình và sức khỏe ASM
 • Kiểm tra cấu hình và sức khỏe của Dataguard
 • Phân tích hiệu suất truy vấn và bảo trì chỉ mục
 • Phân tích cơ sở dữ liệu Bảo mật, người dùng và vai trò
 • Thu thập dữ liệu OSWatcher và phân tích
 • Kiểm tra cấu hình và sức khỏe của RAC

Dịch vụ Database Health Check của Wecommit

Wecommit cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe cơ sở dữ liệu toàn diện, giúp doanh nghiệp yên tâm vận hành liền mạch và tăng khả năng tối ưu hiệu năng hệ thống trên 25%.
Giảm giá tới 60% chi phí dịch vụ khi đăng ký trực tiếp.
Và nhiều ưu đãi miễn phí khác nữa.
Xem chi tiết tại đây!

Tác giả: Trần Quốc Huy

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of