Tác giả: Trần Quốc Huy

Kiến thức quản trị

Hiển thị tên user và tên database khi kết nối vào SQLPLUS

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một mẹo giúp việc quản trị Database thêm đơn giản và tránh nhầm lẫn: cách cấu hình để hiển thị user và tên database khi kết nối vào SQLPLUS 1. Thực hiện thêm nội dung cần hiển thị trong file glogin.sql # Đến thư mục chứa file cấu hình …

Đào tạo Oracle

Tự học Oracle Database và SQL Server

Bài viết dưới đây tổng hợp các tài nguyên hướng dẫn tự học Oracle Database và SQL Server [Cập nhật ngày 29/8/2021] 1. Nếu bạn là sinh viên hoặc anh em làm trái ngành, trước khi học Oracle Database hãy xem các video: Không biết Code có theo DBA được không: https://youtu.be/-uc56BeY4jQ Cách thức trở thành …

Kiến thức quản trị

Case Study tối ưu Database: Giải quyết bài toán Insert dữ liệu 10 tỷ row vào Database

Case Study tối ưu Database 01

Trong các hệ thống lớn (ví dụ: các hệ thống của Viễn thông), các bạn DBA sẽ phải đối mặt với các bài toán xử lý hàng tỷ bản ghi dữ liệu. Hôm nay tôi chia sẻ Case Study tối ưu Database làm thế nào để Insert hàng tỷ bản ghi một cách nhanh nhất, …

Kiến thức quản trị

Hướng dẫn triển khai Oracle Database 19c trên Oracle Linux 7

trien khai oracle database 19c tren oracle linux 7

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn quy trình triển khai Oracle Database 19c trên hệ điều hành Oracle Linux 7. 1. Download Oracle software Bạn thực hiện tải phiên bản Oracle Database 19c 64 bit tại đây 2. Chỉnh sửa file host Nếu bạn bỏ trống thông tin trong /etc/hosts thì sẽ …

Xử lý sự cố

Xử lý lỗi ORA-23421: job number XXX is not a job in the job queue

Bài viết này giúp anh em DBA có thể xử lý được lỗi ORA-23421: job number XXX is not a job in the job queue khi sử dụng DBMS_JOB 1. Lỗi ORA-23421 xuất hiện khi nào DBA có thể gặp lỗi này khi đăng nhập vào SYS và cố thử xóa JOB do một user …

Kiến thức quản trị

Biến môi trường trong Oracle Database: ORACLE_HOME, ORACLE_SID là gì ?

Một điều mà bất kỳ DBA nào cũng cần phải biết: Sử dụng các biến môi trường trong cơ sở dữ liệu Oracle. Bài viết này giúp các bạn có kiến thức về biến môi trường ORACLE_HOME, ORACLE_SID, cũng như các biến phổ biến khác. 1. Biến môi trường là gì ? Khi các bạn …

Performance Tuning

Tính năng tự động tạo index trong Oracle database 19c

tự động tạo index

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng tự động tạo index rất hay trong phiên bản Oracle database 19c 1. Tính năng tự động tạo Index là gì ? Một trong các yếu tố kinh điển nhất ảnh hưởng đến hiệu năng của cơ sở dữ liệu: Index thế nào …

Oracle RAC

Dọn dẹp quá trình cài đặt Grid Infrastructure lỗi

Khi cài đặt Oracle RAC, một trong các bước hay xảy ra lỗi nhất đó là thực hiện scripts “root.sh”. Bài viết này sẽ giúp các bạn cách để dọn dẹp qusa trình cài đặt Grid Infrastructure lỗi một cách sạch và an toàn nhất. 1. Tổng quan các bước xử lý khi cài đặt …

Kiến thức quản trị

Triển khai Oracle Database 21c trên Oracle Linux 7

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn quy trình triển khai Oracle Database 21c trên hệ điều hành Oracle Linux 7. 1. Download Oracle software Bạn thực hiện tải phiên bản Oracle Database 21c 64 bit tại đây 2. Chỉnh sửa file host Nếu bạn bỏ trống thông tin trong /etc/hosts thì sẽ …

Scripts hữu ích

Kiểm tra thời gian bật Database instance

Dưới đây là một số cách bạn có thể kiểm tra thời gian bật của Database instance Cách 1: Kiểm tra thời gian bật của Database instance dựa vào v$instance SQL> select instance_name, to_char(startup_time,’mm/dd/yyyy hh24:mi:ss’) as startup_time from v$instance; Ví dụ kết quả: INSTANCE_NAME STARTUP_TIME —————- ——————- orcl 08/18/2021 14:55:13 Cách 2: Dựa vào kiến …