Kiến thức quản trị

Biến môi trường trong Oracle Database: ORACLE_HOME, ORACLE_SID là gì ?

Một điều mà bất kỳ DBA nào cũng cần phải biết: Sử dụng các biến môi trường trong cơ sở dữ liệu Oracle. Bài viết này giúp các bạn có kiến thức về biến môi trường ORACLE_HOME, ORACLE_SID, cũng như các biến phổ biến khác.

1. Biến môi trường là gì ?

Khi các bạn nghe thấy cụm từ biến môi trường, người nói đang muốn nhắc tới các biến được thiết lập ở mức hệ điều hành.

Trong hệ điều hành LINUX/UNIX, để thiết lập biến người ta sử dụng lệnh export.

Đối với hệ điều hành Window, để thiết lập biến chúng ta sử dụng lệnh set

Sử dụng lệnh export/set cũng giống như việc bạn chính thức khai báo biến trong các ngôn ngữ lập trình.

 • Ví dụ trong hệ điều hành Window
# Thiết lập giá trị biến a bằng 1
C:\Users\huytq>set a=1

# Hiển thị giá trị biến a 
C:\Users\huytq>echo %a%
1
 • Ví dụ trong hệ điều hành Linux
# thiết lập giá trị biến a bằng 1
export a=1

# Hiển thị giá trị biến a
echo $a
1

2. Một số biến môi trường cần thiết khi cài đặt Oracle database

Nếu bạn cần quy trình cài đặt Oracle database chi tiết trên hệ điều hành Linux thì có thể xem tại đây

Sau đây là một số biến môi trường phổ biến nhất bạn cần thiết lập sau khi đã cài đặt Oracle database

 • ORACLE_HOME: giá trị của biến này chính là đường dẫn cài đặt Oracle software của bạn.
 • ORACLE_SID: Biến này xác định “tên” của database instance mà bạn đã tạo ra. Trên 1 server thì tên của các database instance là duy nhất. Nếu bạn chưa phân biệt được thế nào là database instance, thế nào là database thì có thể đọc một bài viết khác của tôi tại đây
 • ORACLE_BASE: Thư mục sử dụng kiến trúc Optimal Flex Architecture. Bạn có thể xem chi tiết hơn tại đây
 • TNS_ADMIN: giá trị này là đường dẫn chứa các file cấu hình Oracle Net Services. Các kết nối trong Oracle sẽ sử dụng các file ở trong thư mục này.
 • PATH: đường dẫn trỏ tới thư mục chứa những file “thực thi”. Thông thường biến này sẽ chứa giá trị của $ORACLE_HOME/bin. Trong thư mục $ORACLE_HOME/bin chứa các file thực thi như sqlplus, rman, expdp…

Lưu ý:

 • Nếu bạn đang đăng nhập vào hệ điều hành (ví dụ user oracle trên hệ điều hành Linux) và muốn kết nối trực tiếp vào oracle database thì điều kiện cần và đủ là
  • Bạn phải thiết lập 2 biến môi trường ORACLE_HOME và ORACLE_SID
  • Nếu 2 biến này thiết lập đúng thì sẽ đăng nhập được
  • Cách đăng nhập đơn giản chỉ cần gõ lệnh: sqlplus / as sysdba (việc xác thực sử dụng password file nên không vần điền mật khẩu). Nếu các bạn nào chưa hiểu rõ các file vật lý và tính năng của từng file trong Oracle database thì có thể tham khảo khóa học sau

3. Làm thế nào kiểm tra được biến môi trường trong Oracle Database đã được thiết lập chưa

3.1. Cách kiểm tra biến môi trường trong Oracle Database trên Window

Bước 1: Ấn tổ hợp phím Window + R

Bước 2: Ấn Regedit để mở Registry Editor

Bước 3: Đi đến

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE

Tại đây bạn sẽ thấy các giá trị ORACLE_HOME, ORACLE_SID, ORACLE_BASE..

3.2. Cách kiểm tra trên Linux/ Unix

Để kiểm tra một biến môi trường nào đó bạn sử dụng lệnh sau

# Kiểm tra giá trị ORACLE_SID đã thiết lập chưa
$ env | grep ORACLE_SID
# Nếu không trả ra giá trị gì thì biến của bạn chưa được thiết lập
# Nếu biến đã được thiết lập thì sẽ có giá trị trả ra

Với các hệ thống sử dụng Bash shell hoặc Korn shell, bạn có thể thiết lập các biến một lần trong file .bash_profile hoặc file .profile. Các lần đăng nhập sau hệ thống sẽ tự động nhận những biến đã thiết lập.

4. Liên hệ với tôi

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of