Danh mục: Data Guard

Data Guard

Tính năng mới Active Data Guard – DML Redirection trên phiên bản Oracle 19c

tính năng Active Data Guard - DML Redirection

Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn cải thiện hiệu năng đáng kể cho những Cơ sở dữ liệu đang sử dụng công nghệ Oracle Active Data Guard.  Bài viết đi sâu vào  “Tính năng Oracle 19c Active Data Guard – DML Redirection“. Nếu bạn cần quy trình nâng cấp lên Oracle 19c thì …