Danh mục: Xử lý sự cố

Xử lý sự cố

Xử lý lỗi ORA-23421: job number XXX is not a job in the job queue

Bài viết này giúp anh em DBA có thể xử lý được lỗi ORA-23421: job number XXX is not a job in the job queue khi sử dụng DBMS_JOB 1. Lỗi ORA-23421 xuất hiện khi nào DBA có thể gặp lỗi này khi đăng nhập vào SYS và cố thử xóa JOB do một user …

Xử lý sự cố

Standby Database Requires Recovery – ORA 10458

Standby Database Requires Recovery

Hướng dẫn thực chiến DBA xử lý sự cố ORA – 10458 – Standby Database Requires Recovery Hầu hết các hệ thống trọng yếu trong những tổ chức tài chính (ngân hàng, chứng khoán) đều xây dựng Cơ sở dữ liệu dự phòng. Những bạn Junior DBA khi mới nhận việc thường sẽ được giao …

Xử lý sự cố

ORA-27086 unable to lock file khi Duplicate RMAN

ORA-27086 unable to lock file

 ORA-27086 unable to lock file – already in use khi thực hiện Duplicate RMAN Một bạn nhờ tôi hỗ trợ vì gặp lỗi trong quá trình thực hiện Duplicate database Oracle 19c sử dụng RMAN 1. Thông tin thực hiện như sau Database nguồn: TALENTCDB (sử dụng kiến trúc Multitenant) Database đích: DEV Mục tiêu: …

Xử lý sự cố

ORA-27046 – sự cố corrupt spfile

ora-27046 corrupt spfile

Sự cố ora-27046 – corrupt spfile trong khi database đang hoạt động 1. Mô tả sự cố ora-27046 Một học viên trong lớp Oracle OCP hỏi tôi về sự cố không thể tạo được pfile từ spfile, mã lỗi như sau: SQL> create pfile=’/tmp/pfile1.ora’ from spfile; create pfile=’/tmp/pfile1.ora’ from spfile * ERROR at line 1: …

Xử lý sự cố

Xử lý sự cố corrupt redo log trong 5 phút

corrupt redo log

XỬ LÝ SỰ CỐ CORRUPT REDO LOG SAU KHI DATABASE BỊ MẤT ĐIỆN ĐỘT NGỘT 1. Mô tả trường hợp lỗi Corrupt Redo Log Một bạn nhờ tôi trợ giúp khi không thể bật được database. Câu chuyện như sau: Hệ thống bị mất điện đột ngột dẫn đến database cũng bị tắt “bất thình …

Xử lý sự cố

Xử lý lỗi INS-35178 The Automatic Memory Management

INS - 35178 he Automatic Memory Management Option Is Not Allowed During RunInstaller or Using DBCA If Physical Memory Is Greater Than 4G

Một công việc mà bất kỳ DBA nào cũng phải làm: tạo mới Cơ sở dữ liệu. Với phiên bản Oracle từ 12c trở lên, anh em DBA có thể gặp một lỗi kinh điển khi sử dụng DBCA: INS-35178 The Automatic Memory Management Option Is Not Allowed During RunInstaller or Using DBCA If Physical …

Xử lý sự cố

Xử lý lỗi “Unable to check for available memory”

Unable to check for available memory

Xử lý lỗi “Unable to check for available memory” khi cài đặt Oracle 19c trên Window 22h30 ngày 28 Tết, một bạn học viên  nhờ tôi hỗ trợ một sự cố khi triển khai Oracle Database 19c trên môi trường Window 64 bit. 1. Mô tả sự cố Unable to check for available memory gặp …

Xử lý sự cố

ORA-19573: cannot obtain exclusive enqueue for datafile

Bài viết chia sẻ cách thức xử lý lỗi ORA-19573 khi thực hiện restore datafile.  1. Mô tả lỗi ORA-19573 05 sáng tôi nhận được cuộc điện thoại từ một người quen đang làm SYSADMIN nhờ hỗ trợ. Tổng quan của vấn đề như sau: Hệ thống của anh ấy bị lỗi một số file …

Xử lý sự cố

Xử lý lỗi ORA-00257: Archiver error

Xử lý lỗi ORA-00257: Archiver error

Một trong các lỗi kinh điển mà rất nhiều DBA gặp phải đó là sự cố liên quan đến đầy phân vùng chứa archive log: Lỗi ORA-00257: Archiver error. Khi gặp lỗi này ứng dụng của bạn sẽ không thể hoạt động (các câu lệnh DML, DDL đều bị treo), các user không thể kết …

Xử lý sự cố

Xử lý lỗi ./runInstaller: cannot execute binary file

cannot execute binary file

Khi thực hiện cài đặt Oracle software, các bạn DBA có thể gặp lỗi sau ./runInstaller: cannot execute binary file. Bài viết này sẽ giúp các bạn xử lý triệt để vấn đề. 1. Mô tả lỗi runInstaller: cannot execute binary file Một buổi tối trước khi đi ngủ tôi nhận được tin nhắn cần …