Danh mục: Oracle RAC

Oracle RAC

Dọn dẹp quá trình cài đặt Grid Infrastructure lỗi

Khi cài đặt Oracle RAC, một trong các bước hay xảy ra lỗi nhất đó là thực hiện scripts “root.sh”. Bài viết này sẽ giúp các bạn cách để dọn dẹp qusa trình cài đặt Grid Infrastructure lỗi một cách sạch và an toàn nhất. 1. Tổng quan các bước xử lý khi cài đặt …