Danh mục: Rman & Datapump

Rman & Datapump

Xử lý sự cố mất toàn bộ Online Redo Log

Bài viết DBA thực chiến này sẽ giúp các bạn xử lý sự cố mất toàn bộ Online Redo Log files. 1. Mất toàn bộ Online Redo Log có nghiêm trọng không  Khẳng định luôn đây làm một trong các sự cố nghiêm trọng: Database instance của bạn sẽ bị ngắt đột ngột Khả năng …