Danh mục: Scripts hữu ích

Các script thực chiến khi làm dự án

Scripts hữu ích

Kiểm tra thời gian bật Database instance

Dưới đây là một số cách bạn có thể kiểm tra thời gian bật của Database instance Cách 1: Kiểm tra thời gian bật của Database instance dựa vào v$instance SQL> select instance_name, to_char(startup_time,’mm/dd/yyyy hh24:mi:ss’) as startup_time from v$instance; Ví dụ kết quả: INSTANCE_NAME STARTUP_TIME —————- ——————- orcl 08/18/2021 14:55:13 Cách 2: Dựa vào kiến …

Scripts hữu ích

Script tự động sao lưu cơ sở dữ liệu Oracle

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cách xây dựng chương trình tự động sao lưu Cơ sở dữ liệu Oracle. Để làm được việc này bạn sẽ cần: Bạn cần một file lưu nội dung lệnh backup RMAN Sử dụng crontab trên hệ điều hành để tự động chạy file sao lưu bên trên theo …

Scripts hữu ích

Scripts tắt tất cả Foreign Keys

Scripts tắt tất cả Foreign Keys

Bài viết hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng mọi người scripts tắt tất cả Foreign Keys trong Oracle Database. 1. Cách sử dụng Khi sử dụng bạn sẽ chỉ cần nhập tên bảng và tên schema Scripts áp dụng được với tất cả các phiên bản của Cơ sở dữ liệu Oracle. 2. Nội …

Scripts hữu ích

Giám sát tiến trình Rollback Transaction

Giám sát rollback transaction

Với các hệ thống lớn, khi ta kill một session đang hoạt động rất lâu (Ví dụ: đang Insert 10 tỷ bản ghi), chúng ta sẽ nhận thấy session chưa thể giải phóng tài nguyên ngay vì cần thực hiện quá trình Rollback. Làm sao biết được transaction Rollback diễn ra như thế nào.  Các …

Scripts hữu ích

Giám sát archive log trong cơ sở dữ liệu Oracle

Giám sát archive log oracle database

Rất nhiều hệ thống quan trọng đã từng gặp lỗi đầy phân vùng chứa Archive log. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một số scripts giám sát archive log trong cơ sở dữ liệu Oracle 1, Kiểm tra xem Cơ sở dữ liệu có đang hoạt động ở chế độ archive log hay …

Scripts hữu ích

Giám sát các tiến trình đang hoạt động lâu

Giám sát các tiến trình

Script giúp bạn giám sát các tiến trình hoạt động lâu trong Cơ sở dữ liệu (ví dụ: các tiến trình backup, export/ import,…) 1. Phạm vi áp dụng scripts Tất cả các Oracle database phiên bản từ 11g trở lên Áp dụng với tất cả các hệ điều hành Cần quyền truy cập gv$session …

Scripts hữu ích

DBA thực chiến: Monitor constraints Oracle

Monitor contraints

Tài bài này tôi sẽ cung cấp cho các bạn các scripts xem thông tin các ràng buộc của bảng: Monitor constraints Oracle 1. Hiển thị các constraint trong một bảng – Monitor constraints owned by table SELECT c.constraint_name “Constraint”, Decode(c.constraint_type,’P’,’Primary Key’, ‘U’,’Unique Key’, ‘C’,’Check’, ‘R’,’Foreign Key’, c.constraint_type) “Type”, c.r_owner “Ref Table”, c.r_constraint_name “Ref Constraint” …

Scripts hữu ích

DBA thực chiến: Monitor Non-Indexed FKs

Monitor Non-Indexed FKs

Trong quá trình thiết kế Cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), có một vấn đề ảnh hưởng lớn đến hiệu năng mà bạn cần lưu ý: các cột được chọn làm Foreign Key (FK) đều cần được đánh Index. Bài viết hôm nay chia sẻ scripts tìm các cột đang là FK mà thiếu …

Scripts hữu ích

Monitor cursor Oracle

Monitor cursor oracle

Chia sẻ các bí kíp thực chiến giúp bạn “Monitor cursor Oracle”. Việc giám sát này giúp các bạn hạn chế được lỗi max open cursor và thực hiện tối ưu phần cấp phát bộ nhớ. 1. Một số kiến thức liên quan Cursor Cursor (con trỏ) trong Oracle có 2 loại: Con trỏ ngầm …

Scripts hữu ích

Monitor active session oracle database

monitor active session oracle db

Bài viết cung cấp cho bạn script “Monitor active session” vô cùng hữu ích. Toàn bộ các bạn làm DBA đều cần các thông tin về active session trong quá trình quản trị. Một session kết nối vào Cơ sở dữ liệu sẽ nhận một trong hai trạng thái ACTIVE: Đây là những session đang …