Danh mục: SQL & PL/SQL

SQL & PL/SQL

Tự học SQL bài 1: Câu lệnh SELECT

Tự học SQL 01: câu lệnh SELECT

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu lệnh được sử dụng nhiều nhất trong SQL: câu lệnh SELECT 1. Khi nào thì sử dụng lệnh SELECT  Chúng ta sử dụng câu lệnh này để lấy dữ liệu từ một bảng trong Cơ sở dữ liệu. Các bạn cứ hình dung …