Xử lý sự cố

ORA-38760 : Recover Standby Database failed

Recover Standby Database Failed

Các bạn có thể gặp lỗi “Recover Standby Database Failed” khi làm việc với hệ thống dự phòng (Oracle physical standby). Lỗi trên có thể là hệ quả của những lỗi khác, bài viết hôm nay sẽ tập trung vào nguyên nhân gốc, lỗi: ORA- 38760

1. Các phiên bản có thể gặp lỗi ORA-38760

Oracle Database – Enterprise Editition – Version 10.2.0.4 và các phiên bản về sau
Cách fix lỗi áp dụng cho tất cả các nền tảng hệ điều hành

2. Nguyên nhân lỗi ORA-38760

Recovery Standby Database bị lỗi khi chúng ta đang sử dụng tính năng flashback của database
Các lỗi thường gặp
– ORA-00283: recovery session canceled due to errors
– ORA-38760: This database instance failed to turn on flashback database

3. Giải pháp:

Thực hiện tắt flashback sau đó bậ tlaij tiến trình đồng bộ. Các bước làm chi tiết như sau

1. SQL> shutdown immediate;
2. SQL> startup mount;
3. SQL> alter database flashback off;
4. SQL> alter database recover automatic managed standby database disconnect from session;

Chi tiết các lỗi tương tự và các trường hợp khác nhau khi gặp phải lỗi này chúng tôi sẽ cập nhật ở bài sau
NOTE:1554596.1STARTUP Database failed ORA-38760 to turn on Flashback Database (Phần 1)

4. Liên hệ với tôi

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of