Kiến thức quản trị

Nội dung của Redo Log

Redo Log có gì?

NỘI DUNG CỦA ORACLE REDO LOG CHỨA GÌ ?

Bạn hỏi:

  1. Một học viên hỏi tôi: các tài liệu về kiến trúc nói rằng Redo log chứa các Vector thay đổi của dữ liệu, vậy cụ thể hơn thì Redo log chứa gì ?
  2. Điều gì sẽ xảy ra nếu người dùng thực thi một câu lệnh DML

Tôi trả lời:

1. Bất kỳ khi nào bạn gõ lệnh DML và DDL thì những thông tin thay đổi từ các câu lệnh này đều sẽ được ghi vào Redo log. Nói một cách đơn giản, dựa vào Redo log mà Oracle có thể trả lời được các câu hỏi sau:

    1. Tôi đang có 1 dữ liệu với giá trị là 10, bây giờ giá trị ấy bị chuyển thành 11, hành động nào đã làm điều ấy xảy ra ?
    2. Tôi đang có 1 bảng tên là nhanvien, bảng này có 10 cột, bây giờ bảng ấy chỉ còn có 9 cột, hành động nào đã làm điều ấy xảy ra?

Vậy, để dễ hình dung thì các vector thay đổi bạn có thể hình dung đó chính là những câu lệnh DML, DDL mà chúng ta đã thực hiện.

2. Khi bạn thực thi một câu lệnh DML thì có mấy việc sau sẽ xảy ra:

  • Câu lệnh DML đó sẽ bị đưa vào Redo Log
  • Câu lệnh cùng với giá trị trước khi thay đổi của dữ liệu sẽ (sử dụng trong trường hợp bạn gõ lệnh Rollback) sẽ được đưa vào Undo

Ví dụ chi tiết về câu lệnh Insert, Delete, Update khi thực thi trên 01 bảng sẽ sinh ra dữ liệu Redo Log như thế nào, Undo data thế nào bạn có thể xem tại bài 8.2: So sánh Undo và Redo của khóa học Quản trị cơ sở dữ liệu cơ bản trên Talent5.

https://talent5.com.vn/quan-tri-co-so-du-lieu-oracle-co-ban

Resize redo log group

Tác giả: Trần Quốc Huy

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of