Xử lý sự cố

ORA-12154: TNS:could not resolve …

ORA-12154

DBA thực chiến lần này tôi sẽ cùng các bạn giải quyết lỗi “ORA-12154: TNS:could not resolve the connect identifier specified”. Đây là lỗi phổ biến nhất chúng ta gặp khi làm việc với Oracle Database. Các bạn có thể gặp lỗi này khi cố gắng kết nối đến Oracle database nhưng không thành công.

1. Nguyên nhân sinh ra lỗi ORA-12154

Lỗi ORA-12154: TNS:could not resolve the connect identifier specified này liên quan đến file cấu hình tnsname trên client. Có thể bạn đã

  • Sai cú pháp trong file tnsnames.ora.
  • File tnsnames.ora không tồn tại hoặc bị revoke mất quyền đọc

2. Cách khắc phục 

Bạn cần sửa lại tnsname cho đúng cú pháp (sử dụng công cụ tnsping để kiểm tra lại),hoặc bạn cần kiểm tra quyền hoặc sự tồn tại của file tnsnames.ora .

File tnsnames sẽ có trong thư mục $ORACLE_HOME/network/admin, trong đó $ORACLE_HOME là thư mục cài đặt Oracle software.

3. Liên hệ với tôi nếu bạn cần hỗ trợ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of