Xử lý sự cố

ORA-12560: TNS: protocol adapter error

ORA-12560: TNS: protocol adapter error

DBA thực chiến lần này tôi sẽ cùng các bạn giải quyết lỗi “ORA-12560: TNS: protocol adapter error” . Đây là một lỗi cực kỳ phổ biến khi bạn mới làm việc với Oracle Database

Quá nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi ORA-12560: TNS: protocol adapter error này, thông thường nhất là các nguyên nhân sau:

1. Các biến môi trường $ORACLE_HOME và $ORACLE_SID chưa được đặt chính xác.

Cách xử lý: thiết lập lại biến môi trường cho chuẩn xác.

Trên Linux:

export ORACLE_HOME=<duong_dan_chinh_xac_Oracle_home>;

export ORACLE_SID=<SID>;

Trên Windows

set ORACLE_HOME=<duong_dan_chinh_xac_Oracle_home>;

set ORACLE_SID=<SID>;

2. Các service của database chưa bật (nếu bạn sử dụng hệ điều hành Windows)

Cách xử lý: Bật các service liên quan đến oracle database như hình dưới đay

windows-services

Nếu trên Windows Service của bạn không có các service này, thì bạn cần phải tạo ra nó bằng câu lệnh

C:\> ORADIM -NEW -SID ORCL

(Với ORCL là service name của database)

Sau đó, 1 service có tên là OracleServiceORCL sẽ được tạo ra và bạn có thể start/stop service trên cửa sổ Windows Service được rồi

3. Liên hệ với tôi nếu bạn cần giúp đỡ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of