Kiến thức quản trị

Những điều cần biết về Oracle Inventory – Oracle Inventory là gì? [Giải đáp thuật ngữ – Phần 2]

Optimal Flexible Architecture

1. Oracle Inventory là gì ?

Trong thực tế chúng ta có thể cài đặt nhiều phiên bản Oracle software trên cùng 01 server (Ví dụ: cùng cài đặt Oracle 11g, Oracle 12c. Oracle 18c và Oracle 19c). Để nhận biết được trên server của mình đang cài đặt bao nhiêu phiên bản, mỗi phiên bản đã cập nhật các bản vá lỗi (patch) gì, Oracle sử dụng Inventory. Trong quá trình cài đặt Oracle, nếu bạn còn nhớ thì chúng ta cũng sẽ có bước phải chỉnh định đường dẫn Oracle Inventory như hình dưới đây:

Oracle Inventory là gì?
(Oracle Inventory là gì?)

2. Đường dẫn sử dụng làm Oracle Inventory

Trong quá trình cài đặt, Oracle sẽ tự động nhận đường dẫn theo cú pháp sau làm Oracle Inventory:

Trường hợp 1: Nếu bạn sử dụng đường dẫn theo Optimal Flexible Architecture (OFA)

OFA là một tập những hướng dẫn, khuyến nghị giúp bạn đặt các đường dẫn lưa trữ files một cách khoa học. Tôi có viết một bài về OFA, bạn có thể xem tại đây nếu chưa rõ.

Nếu bạn thiết lập biến ORACLE_BASE và lựa chọn đường dẫn theo OFA thì đường dẫn của Oracle Inventory có dạng là /u01/app/oraInventory nếu như đường dẫn ORACLE_BASE của bạn là /u01/app/oracle 

Trường hợp 2: Nếu bạn không sử dụng OFA

Trong trường hợp bạn không sử dụng đặt đường dẫn theo OFA, bạn cũng không thiết lập biến môi trường ORACLE_BASE, Oracle sẽ tự động chọn đường dẫn trong đường dẫn HOME của user đang cài đặt Oracle, ví dụ như: /home/oracle/oraInventory

3. File oraInst.loc

Làm thế nào Oralce biết được đường dẫn của Inventory trên Server?

Trong quá trình cài đặt Oracle software lần đầu tiên trên server, Oracle sẽ tạo ra 1 file oraInst.loc tại thư mục /etc. Dựa vào file này mà Oracle có thể biết chính xác phân vùng Inventory được lưu ở đâu và những user thuộc group nào có quyền đọc ghi vào thư mục Inventory đó. Dưới đây là nội dung của 1 file oraInst.loc trên server

[[email protected] ~]# cat /etc/oraInst.loc
inventory_loc=/u01/app/oraInventory
inst_group=oinstall

Có thể bạn muốn đọc:
Liên hệ giữa nghề DBA và Data Engineer?

  Tác giả: Trần Quốc Huy

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of