Scripts hữu ích

DBA thực chiến: Monitor constraints Oracle

Monitor contraints

Tài bài này tôi sẽ cung cấp cho các bạn các scripts xem thông tin các ràng buộc của bảng: Monitor constraints Oracle 1. Hiển thị các constraint trong một bảng – Monitor constraints owned by table SELECT c.constraint_name “Constraint”, Decode(c.constraint_type,’P’,’Primary Key’, ‘U’,’Unique Key’, ‘C’,’Check’, ‘R’,’Foreign Key’, c.constraint_type) “Type”, c.r_owner “Ref Table”, c.r_constraint_name “Ref Constraint” …

Kiến thức quản trị

Chuyển datafile sang phân vùng mới trên hệ thống Physical standby

chuyển datafile trên oracle standby database

Quy trình datafile sang phân vùng mới trên CSDL dự phòng Một khách hàng gọi điện cho tôi vào lúc hơn 12h đêm nhờ trợ giúp: Hệ thống dự phòng (physical standby) đang bị lỗi mất đồng bộ, tiến trình đồng bộ không thể bật lên được Nguyên nhân do Diskgroup (hệ thống sử dụng …

Scripts hữu ích

DBA thực chiến: Monitor Non-Indexed FKs

Monitor Non-Indexed FKs

Trong quá trình thiết kế Cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), có một vấn đề ảnh hưởng lớn đến hiệu năng mà bạn cần lưu ý: các cột được chọn làm Foreign Key (FK) đều cần được đánh Index. Bài viết hôm nay chia sẻ scripts tìm các cột đang là FK mà thiếu …

Kiến thức quản trị

Mở rộng LVM Root trên hệ điều hành Oracle Linux

Mở rộng LVM

Tại một số trường hợp phân vùng hệ điều hành khi cài đặt quá nhỏ, bạn có thể bị gặp lỗi đầy phân vùng. Bài viết DBA thực chiến hôm nay chia sẻ quay trình: Mở rộng LVM Root trên hệ điều hành Oracle Linux 7 1. Thông tin hiện trạng hệ thống và tại …

SQL & PL/SQL

Tự học SQL bài 1: Câu lệnh SELECT

Tự học SQL 01: câu lệnh SELECT

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu lệnh được sử dụng nhiều nhất trong SQL: câu lệnh SELECT 1. Khi nào thì sử dụng lệnh SELECT  Chúng ta sử dụng câu lệnh này để lấy dữ liệu từ một bảng trong Cơ sở dữ liệu. Các bạn cứ hình dung …

Scripts hữu ích

Monitor cursor Oracle

Monitor cursor oracle

Chia sẻ các bí kíp thực chiến giúp bạn “Monitor cursor Oracle”. Việc giám sát này giúp các bạn hạn chế được lỗi max open cursor và thực hiện tối ưu phần cấp phát bộ nhớ. 1. Một số kiến thức liên quan Cursor Cursor (con trỏ) trong Oracle có 2 loại: Con trỏ ngầm …

Kiến thức quản trị

Sequence không tăng đúng thứ tự trên Oracle RAC

sequence không tăng đúng thứ tự trên oracle rac

Sequence là một đối tượng tự động tăng trong Oracle. Chúng ta sử dụng sequence để tạo mã hoặc các cột có vai trò tương đương trong cơ sở dữ liệu. Bài viết này chia sẻ cách thức xử lý hiện tượng sequence tăng không đúng thứ tự trên Oralce RAC. 1. Demo sequence không …

Scripts hữu ích

Monitor active session oracle database

monitor active session oracle db

Bài viết cung cấp cho bạn script “Monitor active session” vô cùng hữu ích. Toàn bộ các bạn làm DBA đều cần các thông tin về active session trong quá trình quản trị. Một session kết nối vào Cơ sở dữ liệu sẽ nhận một trong hai trạng thái ACTIVE: Đây là những session đang …

Scripts hữu ích

Dung lượng cơ sở dữ liệu Oracle

dung lượng cơ sở dữ liệu Oracle

Một trong những yêu cầu mà bất kỳ DBA nào cũng phải làm: kiểm tra dung lượng Cơ sở dữ liệu Oracle Dung lượng vật lý của một Cơ sở dữ liệu sẽ bao gồm dung lượng của các thành phần sau: Size Oracle Database = Size Datafile + Size Temp Files + Size Redo …

Xử lý sự cố

Standby Database Requires Recovery – ORA 10458

Standby Database Requires Recovery

Hướng dẫn thực chiến DBA xử lý sự cố ORA – 10458 – Standby Database Requires Recovery Hầu hết các hệ thống trọng yếu trong những tổ chức tài chính (ngân hàng, chứng khoán) đều xây dựng Cơ sở dữ liệu dự phòng. Những bạn Junior DBA khi mới nhận việc thường sẽ được giao …