Kiến thức quản trị

Resize redo log group

Đôi khi chúng ta cần Resize redo log group. Nếu bạn theo dõi phần Performance tuning ở blog này, bạn có thể biết kích thước của redo log rất quan trọng đối với hiệu năng của database.

Ở bài viết này, tôi sẽ thực hiện Resize  redo log group. Oracle không hỗ trợ câu lệnh resize trực tiếp redo log group đang có, muốn thay đổi được kích thước của redo log, về nguyên tắc, tôi phải tạo một redo log group với kích thước mong muốn, sau đó xóa redo log group cũ đi.

Bắt đầu bài lab

Bước 1: Kiểm tra các redo log group đang có và kích thước của chúng

 SQL> select group#, bytes/1024/1024 "Size in MB" from v$log; 

Như các bạn thấy, tôi hiện đang có 3 redolog group là 1,2,3, kích thước của mỗi group là 50MB

Bước 2: Bước tiếp theo, tôi sẽ tạo 3 redo log group là 4,5,6 với kích thước mỗi group là 100MB

 SQL> alter database add logfile group <group_number> '+DATA' size 100M; 

Bước 3: Tiếp theo tôi drop những redo log group cũ đi

alter database drop logfile group 1;

Việc xóa một redo log group sẽ không thực hiện được khi trạng thái của redo log group đó là CURRENT hoặc ACTIVE. Để kiểm tra trạng thái của redo log group , ta dùng câu lệnh sau:

 SQL> select group#, bytes/1024/1024 "Size in MB", status from v$log; 

Như bạn thấy ở hình trên, redo log group 1 trạng thái hiện tại đang là CURRENT, còn 2 redolog group 2,3 đang là INACTIVE. Vậy chúng ta có thể xóa được redo log group 2 và 3.

 SQL> alter database drop logfile group 2;

Database altered.

SQL> alter database drop logfile group 3;

Database altered.

Vậy còn redo log group 1, tôi sẽ thực hiện câu lệnh sau:

 SQL> alter system switch logfile 

Câu lệnh này để chuyển việc ghi sang redo log kế tiếp. Lúc này redo log group 4 trạng thái sẽ là CURRENT, còn redo log group 1 sẽ chuyển thành ACTIVE.

Tiếp theo:

 SQL> alter system checkpoint 

Câu lệnh này sẽ thay đổi trạng thái của redo log group 1 từ ACTIVE thành INACTIV

Lúc này tôi đã có thể drop được redo log group 1:

 SQL> alter database drop logfile group 1; 

Database altered.

Bước 5: Kiểm tra kết quả

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội