Kiến thức quản trị

RMAN set newname command Sử dụng RMAN để set newname thay đổi đường dẫn controlfile

Mặc định, RMAN restore datafile của bản backup theo đường dẫn mặc định. Để thay đổi hành vi này, chúng ta sử dụng ‘set newname’ để xác định vị trí mới cho restore datafile
Trước phiên bản 11Gr2, câu lệnh này dùng để thay đổi tên các datafile và tempfile. Nhưng từ phiên bản 11gR2, chúng ta có thể dùng nó để thay đổi tên tất cả các datafile trong bất kì tablespace nào, thậm chí có thể dùng để thay đổi được toàn bộ các datafile của database
Hơn thế nữa, câu lệnh còn có thể cho phép chúng ta thay đổi đường dẫn của và tên của các datafile. dưới đây là ví dụ thực tế :

 Sử dụng set newname cho datafile
 RMAN> run
{
set newname for datafile 4 to '/tmp/datafile4.dbf';
restore datafile 4;
}

executing command: set newname

channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00004 to /tmp/datafile4.dbf

 Sử dụng set newname cho tempfile
 RMAN> run
{
set newname for tempfile 1 to /tmp/temp01.dbf';
duplicate database;
}

RMAN sẽ tạo ra một tempfile mới với tên gọi như trên và được sử dụng trên database

– Sử dụng set newname cho tablespace

Tùy chọn này dùng để thay đổi tất cả các datafile trong một tablespace quy định. Khi sủ dụng tùy chọn này chúng ta phải sử dụng thêm một biến thay thế để tránh bị trùng tên.

Dưới đây là các biên thay thế có trong tùy chọn :
– %b chỉ định tên tập tên mà không có thư mục nằm trong nó
– %N chỉ định tên tablespace
– %f chỉ định số tập tin của datafile
– %I chỉ định DBID
– %U chỉ định hệ thống tạo ra tập tin theo định dạng: data-D-%d_id-%I_TS-%N_FNO-%f
Xem các ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về các biến thay thế:

 RMAN> run
2> {
3> set newname for tablespace users to '/tmp/db/%n_%f_%b';
4> restore tablespace users;
5> }

output file name=/tmp/db/USERS_4_users01.dbf RECID=8 STAMP=728496167
output file name=/tmp/db/USERS_5_user02.dbf RECID=9 STAMP=728496168

Sử dụng biến thay thế %U, chúng ta có thể nhận được các tên tập tin hệ thống tạo ra

 RMAN> run
2> {
3> set newname for tablespace users to '/tmp/db/%u';
4> restore tablespace users;
5> }
output file name=/tmp/db/data_d-test_ts-users_fno-4 recid=10
stamp=728496242
output file name=/tmp/db/data_d-test_ts-users_fno-5 recid=11 stamp=728496243

– Sử dụng set newname cho database
Tùy chọn này dùng để thay đổi tất cả các datafile và các tempfile trong database. Và chúng cũng sử dụng các biến thay thế tương tự như bên trên.

Để được tư vấn kỹ hơn, mời bạn để lại comment bên dưới hoặc click vào Fanpage của chuyên gia:https://www.facebook.com/ora.huytran/

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội