Thẻ: 1z0-052 Administration workshop I

Luyện thi Oracle

Luyện thi Oracle – 1z0-052 Administration workshop I (phần 1 – đáp án)

Oracle-Database-11g-Administration-I-Exam-1z0-052

Đáp án: 1z0-052 Administration workshop I 1. A,D 2. A,D 3. B 4. B,E 5. A,B 6. AC 7. E 8. AB 9. BC 10. A,D 11. AB 12. C 13. B 14. B 15. A 16. AD 17. BCD 18. A 19. C 20. D Tặng bạn Voucher giảm giá 60% dịch vụ kiểm …

Luyện thi Oracle

Luyện thi Oracle – 1z0-052 Administration workshop I (phần 1)

Oracle-Database-11g-Administration-I-Exam-1z0-052

Để phục vụ các bạn có nhu cầu luyện thi Oracle, tôi xin đưa ra 20 câu hỏi để luyện thi môn 1z0-052: Oracle Database 11g: Administration I, nội dung sẽ bao gồm các câu hỏi và đáp án: Exam name: Oracle Database 11g: Administration I Number: 1Z0-052 Passing Score: 66% Time Limit: 120 min 1. You …