Thẻ: archive log

Scripts hữu ích

Giám sát archive log trong cơ sở dữ liệu Oracle

Giám sát archive log oracle database

Rất nhiều hệ thống quan trọng đã từng gặp lỗi đầy phân vùng chứa Archive log. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một số scripts giám sát archive log trong cơ sở dữ liệu Oracle 1, Kiểm tra xem Cơ sở dữ liệu có đang hoạt động ở chế độ archive log hay …

Xử lý sự cố

Xử lý lỗi ORA-00257: Archiver error

Xử lý lỗi ORA-00257: Archiver error

Một trong các lỗi kinh điển mà rất nhiều DBA gặp phải đó là sự cố liên quan đến đầy phân vùng chứa archive log: Lỗi ORA-00257: Archiver error. Khi gặp lỗi này ứng dụng của bạn sẽ không thể hoạt động (các câu lệnh DML, DDL đều bị treo), các user không thể kết …