Thẻ: biến môi trường

Kiến thức quản trị

Biến môi trường trong Oracle Database: ORACLE_HOME, ORACLE_SID là gì ?

Một điều mà bất kỳ DBA nào cũng cần phải biết: Sử dụng các biến môi trường trong cơ sở dữ liệu Oracle. Bài viết này giúp các bạn có kiến thức về biến môi trường ORACLE_HOME, ORACLE_SID, cũng như các biến phổ biến khác. 1. Biến môi trường là gì ? Khi các bạn …