Thẻ: cài đặt oracle database 19c

Kiến thức quản trị

Hướng dẫn triển khai Oracle Database 19c trên Oracle Linux 7

trien khai oracle database 19c tren oracle linux 7

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn quy trình triển khai Oracle Database 19c trên hệ điều hành Oracle Linux 7. 1. Download Oracle software Bạn thực hiện tải phiên bản Oracle Database 19c 64 bit tại đây 2. Chỉnh sửa file host Nếu bạn bỏ trống thông tin trong /etc/hosts thì sẽ …