Thẻ: Case Study

Kiến thức quản trị

Case Study tối ưu Database: Giải quyết bài toán Insert dữ liệu 10 tỷ row vào Database

Case Study tối ưu Database 01

Trong các hệ thống lớn (ví dụ: các hệ thống của Viễn thông), các bạn DBA sẽ phải đối mặt với các bài toán xử lý hàng tỷ bản ghi dữ liệu. Hôm nay tôi chia sẻ Case Study tối ưu Database làm thế nào để Insert hàng tỷ bản ghi một cách nhanh nhất, …