Thẻ: glogin.sql

Kiến thức quản trị

Hiển thị tên user và tên database khi kết nối vào SQLPLUS

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một mẹo giúp việc quản trị Database thêm đơn giản và tránh nhầm lẫn: cách cấu hình để hiển thị user và tên database khi kết nối vào SQLPLUS 1. Thực hiện thêm nội dung cần hiển thị trong file glogin.sql # Đến thư mục chứa file cấu hình …