Thẻ: học oracle

Đào tạo Oracle

Tự học Oracle Database và SQL Server

Bài viết dưới đây tổng hợp các tài nguyên hướng dẫn tự học Oracle Database và SQL Server [Cập nhật ngày 29/8/2021] 1. Nếu bạn là sinh viên hoặc anh em làm trái ngành, trước khi học Oracle Database hãy xem các video: Không biết Code có theo DBA được không: https://youtu.be/-uc56BeY4jQ Cách thức trở thành …