Thẻ: oracle databsae 19c

Performance Tuning

Tính năng tự động tạo index trong Oracle database 19c

tự động tạo index

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng tự động tạo index rất hay trong phiên bản Oracle database 19c 1. Tính năng tự động tạo Index là gì ? Một trong các yếu tố kinh điển nhất ảnh hưởng đến hiệu năng của cơ sở dữ liệu: Index thế nào …