Thẻ: oracle inventory

Kiến thức quản trị

Những điều cần biết về Oracle Inventory – Oracle Inventory là gì? [Giải đáp thuật ngữ – Phần 2]

Optimal Flexible Architecture

1. Oracle Inventory là gì ? Trong thực tế chúng ta có thể cài đặt nhiều phiên bản Oracle software trên cùng 01 server (Ví dụ: cùng cài đặt Oracle 11g, Oracle 12c. Oracle 18c và Oracle 19c). Để nhận biết được trên server của mình đang cài đặt bao nhiêu phiên bản, mỗi phiên …