Thẻ: oracle_home

Kiến thức quản trị

Biến môi trường trong Oracle Database: ORACLE_HOME, ORACLE_SID là gì ?

Một điều mà bất kỳ DBA nào cũng cần phải biết: Sử dụng các biến môi trường trong cơ sở dữ liệu Oracle. Bài viết này giúp các bạn có kiến thức về biến môi trường ORACLE_HOME, ORACLE_SID, cũng như các biến phổ biến khác. 1. Biến môi trường là gì ? Khi các bạn …

Kiến thức quản trị

Bất cứ DBA nào cũng gặp phải nhưng không phải ai cũng để ý – Optimal Flexible Architecture

Optimal Flexible Architecture

Trong quá trình làm việc với Oracle DBA, chắc hẳn bạn đã từng thấy một số “hiện tượng” hoặc một số “thuật ngữ” như: Vào hệ thống nào cũng thấy cài đặt Oracle software tại phân vùng /u01/app/oracle (nếu trên hệ điều hành Linux, Unix). Trong lúc cài đặt bạn gặp phải những “thuật ngữ” …