Thẻ: recover

Xử lý sự cố

ORA-19573: cannot obtain exclusive enqueue for datafile

Bài viết chia sẻ cách thức xử lý lỗi ORA-19573 khi thực hiện restore datafile.  1. Mô tả lỗi ORA-19573 05 sáng tôi nhận được cuộc điện thoại từ một người quen đang làm SYSADMIN nhờ hỗ trợ. Tổng quan của vấn đề như sau: Hệ thống của anh ấy bị lỗi một số file …