Thẻ: recovery

Kiến thức quản trị

Phân biệt Complete Recovery và Incomplete Recovery

Phân biệt Complete Recovery và Incomplete Recovery

Để trở thành DBA chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra, bạn cần nắm chắc những khái niệm và chiến lược sao lưu, khôi phục dữ liệu. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ 02 phương án khôi phục dữ liệu mà mỗi DBA thường phải quyết định trong …