Thẻ: triển khai oracle database

Kiến thức quản trị

Triển khai Oracle Database 21c trên Oracle Linux 7

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn quy trình triển khai Oracle Database 21c trên hệ điều hành Oracle Linux 7. 1. Download Oracle software Bạn thực hiện tải phiên bản Oracle Database 21c 64 bit tại đây 2. Chỉnh sửa file host Nếu bạn bỏ trống thông tin trong /etc/hosts thì sẽ …