Thẻ: triển khai

Kiến thức quản trị

Triển khai Oracle Database 21c trên Oracle Linux 7

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn quy trình triển khai Oracle Database 21c trên hệ điều hành Oracle Linux 7. 1. Download Oracle software Bạn thực hiện tải phiên bản Oracle Database 21c 64 bit tại đây 2. Chỉnh sửa file host Nếu bạn bỏ trống thông tin trong /etc/hosts thì sẽ …

Kiến thức quản trị

Cấu hình tự động bật Oracle Database

tự động bật Oracle database

Quy trình cấu hình tự động bật Oracle Database sau khi Reboot máy chủ Linux   Trong quá trình tôi quản trị các hệ thống trọng yếu của ngân hàng, viễn thông, một trong các câu hỏi tôi thường xuyên đặt ra là: “Công việc này có tự động hóa được không ?” Hôm nay …

Kiến thức quản trị

Triển khai Oracle Database 19c trên Linux 7

Triển khai oracle database 19c trên linux

Triển khai Oracle Database 19c trên môi trường Oracle Linux 7.4 – DBA thực chiến  Để triển khai thành công các bạn sẽ cần trải qua các phần tổng quan sau Phần 1: Lên phương án thiết kế. Phần này các bạn hiểu đơn giản là chúng ta sẽ cần biết kết quả mong muốn …