Thẻ: Tuyển dụng

DBA Jobs

Tuyển dụng kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu

Tuyển dụng kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu

Công ty cổ phần công nghệ Wecommit Việt Nam tuyển dụng 2 kỹ sư quản trị Cơ sở dữ liệu. MÔ TẢ CÔNG VIỆC ✔️ Tham gia các dự án tư vấn, tối ưu, quản trị  cơ sở dữ liệu cho khách hàng ✔️ Tham gia nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới liên quan …