Rman & Datapump

Xử lý sự cố mất toàn bộ Online Redo Log

Bài viết DBA thực chiến này sẽ giúp các bạn xử lý sự cố mất toàn bộ Online Redo Log files.

1. Mất toàn bộ Online Redo Log có nghiêm trọng không 

Khẳng định luôn đây làm một trong các sự cố nghiêm trọng:

  • Database instance của bạn sẽ bị ngắt đột ngột
  • Khả năng mất mát dữ liệu

2 Các bước xử lý khi bị mất toàn bộ Online Redo Log

2.1. Kiểm tra thông tin trong alert log 

Bạn sẽ thấy cảnh báo lỗi hệ thống không xác định được log group, ví dụ như sau:

Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/talent/talent/trace/talent_lgwr_21208.trc:
ORA-00313: open failed for members of log group 1 of thread 1
ORA-00312: online log 1 thread 1: ‘/data/TALENT/onlinelog/o1_mf_1_tx3qa2mh_.log’
ORA-27037: unable to obtain file status
Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory

Hãy xác nhận lại từ phía hệ điều hành để khẳng định về sự cố này.

2.2. Bật database ở chế độ MOUNT

SQL> shut immediate 
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> startup mount;
ORACLE instance started.
Total System Global Area 2415917880 bytes
Fixed Size		    8899384 bytes
Variable Size		  520093696 bytes
Database Buffers	 1879048192 bytes
Redo Buffers		    7876608 bytes
Database mounted.

2.3. Thực hiện khôi phục dữ liệu từ bản backup RMAN

RMAN> run
2> {
3> set until sequence 128;
4> restore database;
5> recover database;
6> alter database open resetlogs;
7> }

Ghi chú:

  • Quá trình thực hiện incomplete recovery, các bạn có thể thay thông tin sequence thành TIMESTAMP hoặc SCN.
  • Sau khi tiến trình RMAN kết thúc, database của bạn sẽ được bật và các redo log files tự động tạo lại ở mức hệ điều hành.
  • Các Redo log files sẽ được đánh số thứ tự từ 1 (resetlogs)

3. Liên hệ với tôi

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of